Nieuws van KIONN

Na het succes van de conferentie van april 2016 is KIONN bezig gegaan met de voorbereiding van een aantal bijeenkomsten, allemaal gericht op deversterking van Samenlevingsopbouw in Noord Nederland.

 Er volgen dit voorjaar een aantal trainingen en worpkshops waaronder een workshop Scrum, een middagbijeenkomst over Initiatiefkunde, een training rond Outreachend Werken en nog een aantal waarvan momenteel de voorbereiding plaats vindt.

Verder zijn we de voorbereiding gestart voor een vervolg op de conferentie van april j.l. Waarschijnlijk gaan we de conferentie begin juni organiseren.

De uitnodigingen voor activiteiten va KIONN sturen we naar de deelnemers van de conferentie in april en alle andere ons bekende  adressen. Stelt u geen prijs meer op toezending van de uitnodigingen of is uw mailadres gewijzigd, laat het ons even weten per mail.

Kent u andere geïnteresseerden geef hen de informatie even door.

 

Namens KIONN

Folkert Bouma

Kenniscafé Opbouwwerk