Waar staat KIONN voor?

De letters K.I.O.N.N. staan sinds 2015 voor Kennis, Innovatie en Ontwikkeling van Samenlevingsopbouw in Noord-Nederland. KIONN stimuleert de samenlevingsopbouw in de ruime betekenis van het woord. KIONN-Samenlevingsopbouw doet dat door het (mede)organiseren van activiteiten, bijeenkomsten én door het bijeenbrengen van organisaties die zich op één of andere wijze bezighouden met de opbouw van de samenleving. 

KIONN-Samenlevingsopbouw is oorspronkelijk (in 1998) een initiatief van een vijftal noordelijke welzijnsorgansaties. Tegenwoordig bestaat KIONN  uit een aantal bevlogen werkers in de samenlevingsopbouw en wordt  het ondersteund door  de welzijnsorganisaties: MJD Groningen, Timpaan Welzijn Gorredijk, Sedna Emmen en de Hogescholen NHL-Hogeschool Leeuwarden  en de Hanzehogeschool Groningen.

Activiteiten van KIONN

KIONN heeft een bijdrage geleverd aan vele activiteiten. Een kleine bloemlezing daaruit:

 • Diverse expertmeetings
 • Conferentie “Opbouwwerk Nieuwe Stijl”. 
 • Onderzoek onder opbouwwerkers.
 • Overleg met de hogescholen over de opleiding voor opbouwwerkers
 • Training” Opbouwwerk en Herstructurering”.
 • Netwerkbijeenkomsten “Opbouwwerk en Platteland”.
 • Training “Opbouwwerk en Mediation”.
 • Training "Opbouwwerk en Platteland".
 • Leergang Opbouwwerk. Training voor opbouwwerkers.
 • Studiedag "Ommekearn"
 • Introductiecursus "Initiatiefkunde".
 • Etc.

 

 

 

KIONN bestaat uit:

Ineke Hut-Bos, André Ponger(Timpaangroep),Melanie Berends, Ria Barenkamp (Hanzeschool), Jaap Ikink (NHL), Geert van der Tuuk(Sedna), Mieke Gelderloos (MJD), Monique Hamersma, Klaske Siersema,

KIONN komt eens per 6 weken bij elkaar.