Omhoog

OBW-schriften

Kunstproject mijn flat is een
In de wijk Het Nieuwe Westen in Rotterdam Delfshaven ligt de Korenaarstraat. De straat dankt zijn naam aan meelfabriek De Korenaar, in vroegere tijden gevestigd op deze plek. Het is een smalle straat, er wonen rond de 170 mensen van verschillende nationaliteiten; Turken, Marokkanen en Surinamers vormen de hoofdmoot. In de straat en de directe omgeving wonen veel kinderen; hierdoor heeft speeltuin Confetti in de Korenaarstraat een belangrijke functie voor de hele buurt. De straat is in 2004 benoemd tot Mensen Maken de Stadstraat. Dat houdt kort gezegd in dat het opbouwwerk er extra heeft geïnvesteerd in het versterken van de sociale cohesie. Door de bewoners persoonlijk naar hun wensen en problemen te vragen, door het organiseren van activiteiten en door het maken van straatafspraken tussen bewoners onderling en tussen bewoners en diensten en instellingen.
Opbouwwerk Tuinwijk
Deze keer een bijzondere casus. Het gaat niet over het concrete beroepshandelen, maar over visie, uitgangspunten en doelen. In dit stuk beschrijf ik globaal de inhoud van het opbouwwerkbeleid in stadsdeel De Baarsjes (Amsterdam) en de wijze waarop het tot stand is gekomen. In De Baarsjes wonen ruim 34.000 bewoners met 126 verschillende nationaliteiten, 52% is van allochtone afkomst. Het opbouwwerk wordt sinds anderhalf jaar uitgevoerd door de Rotterdamse stichting DOCK. Op zich een bijzonder fenomeen. Het Wijkcentrum van De Baarsjes dat ook meedeed met de aanbesteding, heeft het niet gered. DOCK was misschien goedkoper. Maar is DOCK ook beter? Vorig jaar kreeg ik het Beleidsplan 2004-2006 en het Werkplan voor 2004 onder ogen. In dit artikel zal ik vertellen wat mij opviel en dit ook koppelen aan recente artikelen in de NRC over De Baarsjes. Oordeelt u zelf.
Opbouwwerk in De Baarsjes

Deze keer een bijzondere casus. Het gaat niet over het concrete beroepshandelen, maar over visie, uitgangspunten en doelen. In dit stuk beschrijf ik globaal de inhoud van het opbouwwerkbeleid in stadsdeel De Baarsjes (Amsterdam) en de wijze waarop het tot stand is gekomen. In De Baarsjes wonen ruim 34.000 bewoners met 126 verschillende nationaliteiten, 52% is van allochtone afkomst. Het opbouwwerk wordt sinds anderhalf jaar uitgevoerd door de Rotterdamse stichting DOCK. Op zich een bijzonder fenomeen. Het Wijkcentrum van De Baarsjes dat ook meedeed met de aanbesteding, heeft het niet gered. DOCK was misschien goedkoper. Maar is DOCK ook beter? Vorig jaar kreeg ik het Beleidsplan 2004-2006 en het Werkplan voor 2004 onder ogen. In dit artikel zal ik vertellen wat mij opviel en dit ook koppelen aan recente artikelen in de NRC over De Baarsjes. Oordeelt u zelf.

Oud zeer en nieuw perspectief
De afgelopen jaren is Diana als opbouwwerker actief geweest in Beilen-West. Haar focus was gericht op de wijkvernieuwing die op stapel stond. Formeel was het een opdracht van de gemeente aan de Stichting Welzijn Midden Drenthe: een oriëntatie op de sociale problematiek in de wijk. Problemen en kansen in beeld brengen en tevens activiteiten ontwikkelen die moeten leiden tot sociale activering. Inzet:10 uur senioropbouwwerk.
Paarse krokodil
Een mevrouw komt langs op mijn spreekuur. "Wat is de corporatie nu aan het doen? Er woont bij mij op de galerij een mevrouw, die slaapt op de grond en die heeft een paar oude lappen voor de ramen hangen en ze spreekt geen woord Nederlands. Het was hier zo'n keurige flat en nu krijgen we dit. Het moet hier niet nog erger worden.” Rare lappen, op de grond slapen, het zal wel meevallen denk ik maar aan het huisnummer heb ik gezien dat het om een nieuwe bewoonster gaat en ik zeg toe nog die middag even langs te gaan, ter kennismaking  Dit bezoekje is het begin van een stroperige tocht door onze mooie Nederlandse bureaucratie. Over die tocht gaat dit verhaal. Gaandeweg wordt mij meerdere malen de vraag gesteld of dit wel opbouwwerk is en ook zelf vraag ik me soms af “waar ben ik mee bezig?” Zelf ben ik van mening dat het hier wel om opbouwwerk gaat. Ik sluit dit verhaal af met mijn overwegingen en mijn antwoord.
Pernis dorp aan rivier en stad
Pernis is een dorp van zo’n 4600 zielen dat gelegen is ten zuidwesten van Rotterdam aan de Maas. Pernis is een van oudsher door polders omsloten woonkern die stamt uit 1164 en voorheen haar bestaan ontleende aan visserij en landbouw. Met name in de vorige eeuw werden de polders en rivieroevers ontwikkeld ten behoeve van havenfuncties en nevenschikkende industrieën waarvan Shell Pernis de bekendste is. Vanwege de stedelijke belangen en groei van Rotterdam als stad werd Pernis in 1933 toegevoegd aan Rotterdam en verloor hierdoor haar zelfstandigheid.
Project thuis in de buurt
Thuis in de buurt is een project waarbij alle bewoners in een complex, huis aan huis, worden benaderd. Het blijkt dat andere methoden om gegevens over een buurt te verzamelen niet altijd even goed werken. Mensen bezoeken niet snel een bijeenkomst, vragenlijsten worden niet teruggestuurd.  Thuis in de buurt kiest voor een actieve benadering, waarbij mensen thuis worden opgezocht. Zij ontvangen een video of DVD waarop 12 inwoners van Nieuwendam-Noord hun mening geven over een aantal zaken in hun buurt. Aan de orde komen de vier thema’s Wonen, Woonomgeving, Veiligheid en Meedoen in de buurt. Tegelijk met de video wordt een informatiepakket uitgedeeld over het aanbod van diverse voorzieningen in de buurt, hulp- en dienstverlening, het beheer van de openbare ruimte en met nuttige telefoonnummers.
Project vogelplein Apeldoorn
In Apeldoorn is een project in uitvoering in de buurt “het Vogelkwartier” en rondom het vogelplein (in Apeldoorn-Zuid), dat zeer projectmatig is opgezet via onderstaande fases. Het project kenmerkt zich met name door samenwerking binnen de verantwoordelijke organisatie, de stichting Wisselwerk, de stedelijke welzijnsorganisatie in Apeldoorn, als samenwerking met diverse externe partners. In onderstaande bijdrage wordt het project, dat nog in uitvoering is, beschreven. Ook de effecten van de opzet treft u hierin aan.
Six-pack
Werner Hoff  (39 jaar) is sinds acht jaar opbouwwerker bij de Stichting Welzijnswerk Hoogeveen. Hij heeft jarenlang gewerkt in de woonwijk De Weide en in het bijzonder in het deel Schoonvelde-Oost rondom het onderwerp herstructurering.
Slogan voor Malberg
Mart Mooren (53) is opbouwwerker bij Trajekt, een brede welzijnsinstelling in Maastricht. Mart is zo’n tien jaar aktief in het opbouwwerk, waarvan de laatste vier jaar in Malberg/Maastricht. De wijk Malberg is zo’n veertig jaar oud, en werd volgens een voor Maastricht nieuw principe gebouwd. Níét in de “parochie opzet” (kerk met kerkplein in het midden en daaromheen woningbouw) maar in vier kwadranten met in ieder kwadrant een centraal plein. In de verschillende kwadranten was homogeniteit het uitgangspunt : arbeiders bij arbeiders, ambtenaren bij ambtenaren.
 
 
Powered by Phoca Download