Omhoog

OBW-schriften

Veur uutzicht

Een gesprek met het projectteam dat  verantwoordelijk was voor de totstandkoming van de dorps- en dorpsomgevingsplannen in de Broekstreek en Nieuw Balinge.

- Harry Tijms (buurtwerker Welzijn Midden-Drenthe)

- Dirk Jasper Keegstra (opbouwwerker plattelandsontwikkeling Welzijn Midden-Drenthe)

- Everhard  Hagedoorn (medewerker Dienst Landelijk Gebied Drenthe).

 

Werken aan Leefbaarheid
In februari 2002 werd op initiatief van de 'Vereniging van Dorpsbelangen' te Sumar de werkgroep 'Meiinoar Foarinoar" (Fries voor: 'met elkaar voor elkaar') in het leven geroepen. Het dorp Sumar telt bijna 1400 inwoners. De dorpsbewoners zien zich gesteld voor onder meer de terugloop van voorzieningen en stagnatie van de woningbouw.
Korenaarstraat

In de wijk Het Nieuwe Westen in Rotterdam Delfshaven ligt de Korenaarstraat. De straat dankt zijn naam aan meelfabriek De Korenaar, in vroegere tijden gevestigd op deze plek. Het is een smalle straat, er wonen rond de 170 mensen van verschillende nationaliteiten; Turken, Marokkanen en Surinamers vormen de hoofdmoot. In de straat en de directe omgeving wonen veel kinderen; hierdoor heeft speeltuin Confetti in de Korenaarstraat een belangrijke functie voor de hele buurt. De straat is in 2004 benoemd tot Mensen Maken de Stadstraat. Dat houdt kort gezegd in dat het opbouwwerk er extra heeft geïnvesteerd in het versterken van de sociale cohesie. Door de bewoners persoonlijk naar hun wensen en problemen te vragen, door het organiseren van activiteiten en door het maken van straatafspraken tussen bewoners onderling en tussen bewoners en diensten en instellingen.

 
 
Powered by Phoca Download